FAQ

Welcome to Planago!

Congratulations, you've started planning your finances.

  • 1. On the left you can see your goals and your financial situation into distant future. Yellow line shows your cash, green area shows your wealth and red line shows how much loans you have in different times.
  • 2. Next you should add your income, expenses and your housing situation into Planago. If you have other assets like e.g. car you can add those into service by clicking the wealth icon. After adding your own information you will have a better overall understanding of your current finances.
  • 3. After adding your own information you should click the icon in the graph. Now you can quickly test when you are able to reach your goal.
  • 4. You can also test with our Risk tester how various types of changes in your finances could affect your situation.
  • 5. Financial Certificate will give you an overview of your financial situation.
  • 6. Remember to save you information into service so that you can come back and make changes easily.
  • We hope that Planago will help you to make better financial decisions in the future

DATA PROTECTION

RealMatch Invest Oy

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen edellyttämät tiedot, sekä rekisteröidyn informointia koskevat 24 §:n mukaiset tiedot.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: RealMatch Invest Oy
Y-tunnus: 2352414-9
Osoite: Itämerenkatu 5
Postinumero ja toimipaikka: 00180 HELSINKI
Sähköpostiosoite: info@realmatchinvest.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi: Mikko Tavi
Sähköpostiosoite: info@realmatchinvest.com

3. Rekisterin nimi

Planago-käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Planago.fi-palvelun toteuttamiseen ja tarjoamiseen, käyttäjien tunnistamiseen, käyttäjäviestintään, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseen, anonyymien tilastotietojen tuottamiseen palvelun käyttäjistä, sekä muihin Planago.com-palveluun liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös RealMatch Invest Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen.

Palvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten markkinointitarkoituksiin) Suomen henkilötietolain ja Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti. RealMatch Invest Oy ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat lisäksi lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköpostitse rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään planago.com-palveluun rekisteröityneitten käyttäjien tietoja.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta muutoin kuin henkilötietolain sallimissa erityistapauksissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella toimivalle tietojenkäsittelypalveluiden tarjoajalle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja osana palvelun käyttöä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämä tietokantaan on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterissä olevia tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen hallussa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

RealMatch Invest Oy Itämerenkatu 5 00180 HELSINKI

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä RealMatch Invest Oy:lle, kirjeitse osoitteeseen RealMatch Invest Oy, Itämerenkatu 5, 00180 HELSINKI tai sähköpostitse osoitteeseen info@realmatchinvest.com.